Google Analytics 4 – mitä ja miksi?

Google Analytics 4 on viimein julkaistu. Se on uusi versio Google Analyticsistä, Googlen laajasti käytetystä web-analytiikan työkalusta.

Miljoonat yritykset ja verkkosivustot käyttävät Google Analytics-raportointityökalua verkossa ja mobiilisovelluksissa. Useimmat tuntevat alustan työkaluna, joka auttaa heitä seuraamaan sivustonsa liikenteen määrää, markkinointikanavia ja mittaamaan tärkeimpiä tunnuslukujaan. Google Analytics 4:n avulla Google tarjoaa yhä enemmän hyödyllisiä ominaisuuksia. Google Analytics on Googlen laajalti käytetty web-analyysityökalu. Google on julkaissut uuden version Analyticsista, sen laajalti käytetystä web-analytiikkatyökalusta.

Mitä Google Analytics 4 merkitsee markkinoijille ja miten se eroaa aiemmasta versiosta?

Uudessa GA4:ssä on paljon tärkeitä ominaisuuksia, jotka samalla tekevät siitä hyvin erilaisen verrattuna vanhaan Universal Analyticsiin. Yksi suurimmista eroista on uusi datan mallinnusominaisuus, joka käyttää tekoälyä täyttämään aukkoja tiedoissa, joissa esimerkiksi evästeiden suostumussäännöt, blokattu JavaScript tai muu yksityisyydensuojan korostuminen voivat estää perinteisen Google Analyticsin.

Lisäksi uuden GA4:n käyttöliittymä on hyvin erilainen.

Google itse kuvailee GA4:n olevan moderni lähestymistapa kävijäseurantaan ja -analytiikkaan, joka tapahtuu ”yksityisyys ensin” -ajatteluun sekä kanavien väliseen mittaukseen ja tekoälyyn perustuvaan ennakoivaan dataan. GA4 käyttää edistyneitä koneoppimismalleja, ja se kykenee täyttämään aukkoja datassa koskien verkkosivuston liikennettä ja käyttäjien käyttäytymistä ilman, että sen tarvitsisi luottaa siihen, että jokaiselta sivulta ja käynniltä tulee tosiasiallisia ”hittejä”.

GA4 on rakennettu samalle ”App + Web” -ratkaisulle, jonka Google julkaisi jo vuonna 2019. Analyticsin app + web -versio keskittyi pääasiassa kanavien väliseen seurantaan, jokaa tarkoittaa, että se antoi markkinoijille tavan seurata käyttäjiä mobiiliappien, muiden ohjelmistojen ja verkkosivujen välillä.

Google Analytics 4:n päätavoitteena näyttää olevan muuttaa tapaa, jolla dataa näytetään, sekä keskittyä käyttäjiin ns. ”isossa kuvassa”. Laajuutena on siis koko asiakaspolku ensimmäisestä vierailusta lopputulokseen.

Toinen merkittävä asia, joka tulee mainita on, että GA4:ssä mitataan tapahtumia. Siinä missä istunto (session) oli kenties tärkein mittauslaajuus aiemmassa versiossa, tapahtumat ovat GA4:ssa ensisijaisia.

Mitä uuden GA4:n koneoppimiskäsittely käytännössä tarkoittaa on, että se voi täyttää aukkoja, joissa yritykset eivät pysty ymmärtämään koko asiakaskuntaansa ja heidän asiakaspolkujaan, sillä käyttäjät ja palveluntarjoajat enenevissä määrin kieltäytyvät evästeiden käytöstä ja tiedonkeruusta. Web-käyttäjät ja jopa selaimet ovat yhä haluttomampia sallimaan analytiikkatyökalujen seurantaa. Esimerkiksi Mozilla Firefox on päättänyt estävänsä Google Analyticsin, ja toisaalta me suomalaiset osana EU:ta tiedämme, että täällä sivustot joutuvat muutenkin pyytämään kävijältä yksiselitteisen suostumuksen seuranta-analytiikan käyttöön.

GA4:n uusien ominaisuuksien tarve johtuu merkittävältä osin uusista tietosuojalaeista (kuten GDPR) ja tätä myötä perinteisen analytiikan heikentyneestä asemasta. Monet perinteistä Universal Analyticsia eli GA:n vanhempaa versiota käyttävät yritykset voivat jo kohdata merkittäviä määriä puuttuvaa dataa näiden lakien edellyttämien evästeiden hyväksymättömyydestä johtuen.

Uuden Google Analytics 4:n pääkohdat

Google Analytics 4 on rakennettu koneoppimisen avulla ja se hyödyntää datan mallinnusta, jossa se hyödyntää olemassa olevaa dataa ja tekee sen perusteella oletuksia sivuston liikenteestä ja sivustolla käyttäytymisestä. Uusi tekoälypohjainen Insights-ominaisuus on tarkoitettu tuomaan automaattisesti esiin markkinoijille hyödyllistä tietoa.

GA4 keskittyy antamaan markkinoijille kattavamman käsityksen asiakaspolusta eri laitteiden ja kanavien välillä. Se keskittyy siis enemmän asiakaspolun mittaamiseen, eikä yksittäisten mittareiden mittaamiseen eri laitteiden, sivujen tai segmenttien välillä kuten kenties aiemman version kohdalla on totuttu.

GA4 sisältää ”tietovirtoja” vanhojen Universal Analytics -omaisuuksien käyttämien näkymien ja segmenttien sijaan.

Jos olet käyttänyt aiempaa Universal Analyticsiä, tiedät, että siinä on tunnetusti kolme tasoa (account, property ja view), kun taas GA4:ssä on vain account- ja property-tasot.

GA4 ja uudet ominaisuudet

Google Analytics 4:n ulkoisen datan tuonti sisältää laajan valikoiman mahdollisuuksia hakea dataa muualtakin kuin verkkosivustolähteistä yhdessä propertyssä, merkittävimpänä mobiiliappit. Lisäksi eri verkkodomainien välistä yhdistettyä seurantaa voidaan tehdä vaivattomasti käyttöliittymässä.

Asiakkaan elinkaariraportti, on yksi suurimmista uudistuksista Analyticsissa ja se keskittyy asiakaspolun raportointiin. Lisäksi verkkokaupan kanavien raportointi antaa kaikille markkinoijille uusia tapoja näyttää ja visualisoida myynti- ja markkinointidataa. Aiemmin tämä ominaisuus oli saatavilla vain maksullisilla Analytics 360 -tileillä.

Mitä käytännön eroa on vanhan Universal Analyticsin ja uuden Google Analytics 4:n välillä?

Suurimmat erot perinteisen Universal Analyticsin ja uuden Google Analytics 4:n välillä ovat uudistunut käyttöliittymä sekä GA4:n hyödyntämä datan mallinnus, jossa Google täyttää datankeruun aukkoja tekoälyllä.

Datan keräämisessä on lukuisia eroja Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n välillä. GA4:n keskiössä ovat tapahtumat, jotka edustavat käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuston tai sovelluksen kanssa. Näytä ovat mm. sivun katselut, painikkeiden klikkaukset ja muut käyttäjien toimet. GA4:ssä tapahtumien seurannan mahdollistaminen ei enää välttämättä edellytä erillistä implementointia, vaan monet tapahtumat mitataan oletuksena.

Toinen lisä ovat parametrit, jotka ovat analytiikan lisätietoja, jotka antavat kullekin tapahtumalle kontekstin. Parametreja voidaan käyttää esimerkiksi kuvaamaan ostoksen arvoa tai tarjoamaan kontekstia siitä, missä, miten ja miksi tapahtuma kirjattiin. Näitä voivat olla esimerkiksi sivujen otsikot.

Muita uusia ominaisuuksia ovat uudistetut käyttäjäattribuutit- ja tiedot sekä kävijä-ID alustojen väliseen seurantaan.

Onko tässä jo liikaa uutta? Älä huoli, sillä GA4:ssä nimenomaan on paljon uutta. Uuden version ymmärtäminen edellyttää sopeutumista uusiin termeihin ja mikäpä sen parempi tapa kuin testata käytännössä!

Jatkumo vanhan ja uuden version välillä

Vaikka GA4 mittaa teoriassa samoja asioita kuin Analyticsin vanha versio, tämä ei takaa suoraan verrannollista mittauksen jatkumoa. Esimerkiksi istuntoja (sessions) mitataan GA4:ssä eri tavalla kuin Universal Analyticsissä. Älä siis oleta, että pre- ja post-GA4-datasi täsmäävät toistensa kanssa tai että niiden välillä pysyisi saumaton jatkumo. Googlen mukaan ”on parempi harkita datan keräämistä alusta alkaen Google Analytics 4 -mallilla sen sijaan, että pyrkisit siirtämään nykyisen tapahtumarakenteesi Google Analytics 4:ään.” Tämän vuoksi mekin suosittelemme, että aloitat mahdollisimman aikaisin käyttämään GA4:ää vähintään aiemman version rinnalla.

Voit siis käyttää sekä Universal Analyticsia että GA4:ää rinnakkain. Vielä ei ole tietoa siitä, milloin Analyticsin vanha versio poistuu käytöstä, mutta se on käytännössä varmaa, että lähivuosina se joko otetaan pois saatavilta tai muuttuu ajan myötä vähemmän kelvolliseksi analytiikkaratkaisuksi juuri niistä syistä, joista Google Analytics 4 ammentaa olemassaolonsa oikeutuksen.

Miksi ottaa Google Analytics 4 heti käyttöön?

Tulevaisuudenkestävä ratkaisu

Google Analyticsin vanha versio (UA) muuttuu ajan mittaan yhä epätarkemmaksi, sillä evästeetön maailma, vahvemmat yksityisyyskäytännöt ja tiukkeneva lainsäädäntö asettavat kapuloita sen rattaisiin.

GA4 voi olla rinnakkaiskäytössä 

Sinun ei tarvitse hypätä kerralla tuntemattomaan, vaan voit käyttää uutta Google Analytics 4:ää vanhan Universal Analyticsin ohella.

Datan kerääminen GA4:n muodossa

Vanhan ja uuden Google Analytics -versioiden datankeruu poikkeaa merkittävästi toisistaan. Aloittamalla datan keräämisen myös GA4:llä varmistat, että sinulla säilyy raportoinnissasi jatkumo menneeseen.

Siirtymä on joka tapauksessa tehtävä ennen pitkää

Google Analyticsin vanha versio tulee todennäköisesti poistumaan kokonaan käytöstä lähivuosina. Sitäkin merkittävämpi seikka lienee se, että heikkenevän mittauskykynsä vuoksi se vastaa päivä päivältä vähemmän datalähtöisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Haluatko keskustella lisää Google Analytics 4:n mahdollisuuksista yrityksellesi? Meillä on kokemusta niin pienten kuin suurtenkin analytiikka- ja digimarkkinointiprojektien toteutuksista. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, sillä tarjoamme aina ensimmäisen konsultaation ilmaiseksi, jonka yhteydessä voimme esittää tarjouksen mahdollisesta jatkosta.

Kiinnostuitko?
Jätä yhteystietosi alle ja otamme sinuun yhteyttä yhden työpäivän kuluessa.
Tietoturvasyistä ethän syötä kenttään sensitiivistä tai salassapidettävää tietoa.